ปากก็อกกรองน้ำ KUDOS WATER Q เปลี่ยนน้ำประปาให้สะอาดไร้สารตกค้าง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

KUDOS WATER Q

Small Purifier, Providing a plenty of clean water

890฿

ปากก็อกกรองน้ำ KUDOS WATER Q เปลี่ยนน้ำประปาให้สะอาดไร้สารตกค้าง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

KUDOS WATER Q

Small Purifier, Providing a plenty of clean water

890฿

KUDOS WATER Q

ปากก๊อกกรองน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น KUDOS WATER Q

ปากกรองก๊อกน้ำ KUDOS WATER Q นวัตกรรมจากญี่ปุ่น ช่วยกรองสารปนเปื้อนที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้ถึง 80% เปลี่ยนน้ำประปาให้สะอาดไร้สารตกค้าง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ฟังก์ชันของสายน้ำ

สามารถเลือกปรับรูปแบบการไหลของสายน้ำได้ 2 ฟังก์ชัน ตามความต้องการในการใช้งาน

Tap Water น้ำที่ไม่ผ่านการกรอง : สำหรับการล้างจานหรือการชำระล้างทั่วไป

Pure Water น้ำที่ผ่านการกรอง : สำหรับการประกอบอาหาร ล้างหน้า แปรงฟัน

ปากก็อกกรองน้ำ

KUDOS WATER Q

 • ช่วยกรองสารปนเปื้อน ที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้มากถึง 80%
 • ช่วยขจัดสารอันตรายหลัก จากกรมควบคุมมลพิษ 5 ชนิด
 • มาตรฐานเดียวกับ Food Grade
 • สามารถกรองน้ำได้ถึง 1.6 ลิตร/นาที
 • สามารถปรับระดับน้ำได้ 2 ฟังก์ชันตามการใช้งาน
 • ช่วยประหยัดน้ำ
 • วัสดุผลิตจาก ABS ทนทานต่อแรงกระแทก และทนความร้อนได้ดี
 • ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

ประสิทธิภาพในการกรองคลอรีนและกรองสารปนเปื้อน

ไส้กรองของ KUDOS Water Q ผลิตจาก Activated Carbon ที่ผ่านกระบวนการทดสอบแล้วว่าสามารถกรองสารคลอรีนตกค้างได้มากถึง 5 ชนิด โดยจะดักจับสารเตตระคลอโรเอทธิลีน, สารไตรคลอโรเอทีลีน, สารที่ก่อให้เกิดกลิ่น, สารเคมีกำจัดแมลง และคลอรีนอิสระในน้ำได้มากถึง 80% ตามมาตรฐาน Japanese Industrial Standards (JIS: S3201)

วิธีติดตั้งปากกรองก๊อกน้ำ

KUDOS WATER Q FILTER
ข้อแนะนำในการใช้งาน
 • หลีกเลี่ยงการใช้กับน้ำอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส (ในกรณีน้ำดิบไม่ควรเกิน 50 องศาเซลเซียส)
 • ควรใช้น้ำที่กรองได้ในทันที หลีกเลี่ยงการทิ้งไว้ข้ามคืน
 • อายุการใช้งานของไส้กรองขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำ คุณภาพน้ำ และแรงดันน้ำ
ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า KUDOS ประเภทสินค้า: ปากกรองก๊อกน้ำ (นับจากวันที่ซื้อสินค้า)

 1. ระยะเวลารับประกัน: 1 ปี

หมายเหตุ: สินค้าทุกประเภทไม่รับประกันผิวชุบหรือผิววัสดุภายนอกที่ชำรุดจากากรใช้งาน การเสื่อมสภาพ การติดตั้งที่ผิดวิธี การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือการทำความสะอาดที่ผิดวิธี เช่น กรใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นการดในการทำความสะอาด หรือการสัมผัสกับสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด หรือใช้คีมบีบจับส่วนประกอบต่างๆ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. การรับประกันสินค้าทุกประเภทเริ่มนับระยะเวลารับประกันตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
2. กรณีการรับประกันหากรุ่นหรือสีที่ไม่มีการผลิตในปัจจุบันไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังกล่าวนี้
3. ผู้ซื้อต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน และใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนับจากวันซื้อขายเป็นสำคัญ ไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
4. การรับประกันสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติหากมีตำหนิชำรุดใช้งานไม่ได้ในระยะ ประกัน บริษัทจะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น ด้วยราคาที่เทียบเท่า โดยจะต้องทำการพิสูจน์ทราบปัญหาดังกล่าวก่อน โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้ง รื้อถอน ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจากตัวสินค้าเท่านั้น
5. กรณีสินค้าไม่อยู่ในระยะประกัน อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องทำการแจ้งเพื่อให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการใดๆ
6. บริษัทมีสิทธิ์คิดอัตราค่าบริการในส่วนของการตรวจ / ซ่อมแซม / เปลี่ยนแปลงอะไหล่สินค้า / ที่พ้นเงื่อนไขของการรับประกันตามอาการเสียต่างๆถึงแม้อาการเสียนั้นๆ ไม่ถูกตรวจพบก็ตาม โดยแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ลูกค้าทราบ และจะรับการยินยอมจากลูกค้าก่อนดำเนินการใดๆ หรือลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าค่าบริการได้ที่ 02-6218900
7. เงื่อนไขการรับประกันสินค้ามีผลบังคับใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อ KUDOS เท่านั้น

ข้อยกเว้นในการไม่รับประกัน

1. ไม่รับประกันสินค้าหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดเนื่องจากการขนส่ง การดัดแปลง การติดตั้งไม่ถูกต้อง ผุกร่อนเนื่องจากสารเคมีการบำรุงรักษาไม่ถูกต้อง การทดลอง การสาธิต การใช้งานผิดวิธี การติดตั้งหรือการดัดแปลงไม่เหมาะสม มีสิ่งอุดตันภายในตัวสินค้า ท่อน้ำทิ้ง ระบบสุขาภิบาล ความผิดพลาดหรือความประมาทอันเกิดเนื่องจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
2. การพิจารณาการรับประกันสินค้า การใช้งานต้องอยู่ภายในสภาวะการใช้งานปกติ ไม่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น น้ำมีความเป็นกรด-ด่างหรือหินปูนสูง พื้นที่ใกล้ชายฝั่งทะเล การใช้สินค้ากลางแจ้ง การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งการบำรุงรักษาการทำความสะอาดที่ผิดวิธี และการกระทำการโดยประมาทที่ก่อให้เกิดความเสียหายควรใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสมตามประเภทการใช้งาน ไม่ควรซ่อม ต่อเติม หรือดัดแปลงสินค้า
3. รอยขีดข่วนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว และส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
4. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
5. ส่วนประกอบใดที่ถูกเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัทฯ หรือศูนย์บริการที่แต่งตั้ง
6. ใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ
7. ไม่รับประกันสินค้าที่เสื่อมสภาพ ชำรุด อันเกิดเนื่องจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายการไม่หมุนเวียนสินค้าหรือการตกค้างสต๊อก