ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้าสามารถเข้าถึงได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้าสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อาชีพ, เบอร์โทรศัพท์, Email, วันเกิด, ที่อยู่, รูปถ่าย

** โดยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้สามารถติดต่อและให้บริการลูกค้าได้

วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ร้านค้าเก็บข้อมูล

  • เพื่อสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับบริการ การดูแลลูกค้า การควบคุมคุณภาพในการให้บริการ
  • สามารถให้บริการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และสามารถบริหารจัดการการสมัครใช้บริการ การลงทะเบียนกับ บริษัท
  • สามารถส่งอีเมล์ หรือ ส่งข้อความ (Notification) หรือ ข่าวสาร ให้ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ทราบถึงการให้บริการที่ผู้ใช้บริการอาจสนใจ
  • การวิจัยและการพัฒนา และการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้

การเก็บรักษาข้อมูล – บริษัทมีการเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์ของไมโครซอฟท์ เรียกว่า Microsoft Azure Cloud Computing Service (Azure) ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัยสูง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และ Azure มี Data Center กระจายอยู่หลายแห่งทั่วโลก สำหรับบริษัทมีการใช้ Data Center ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็น Server Base โดยมี ฮ่องกง เป็น Backup Base สำหรับประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรียกว่า Singapore Personal Data Protection Act 2012 (SGPDPA) และฮ่องกงมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรียกว่า The Personal Data Ordinance, Laws of Hong Kong

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จนกว่าลูกค้าจะเลิกใช้งานระบบ (Inactive User) ตามระยะเวลาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยเมื่อลูกค้าเลิกใช้งานระบบแล้ว บริษัทจะเปลี่ยนข้อมูลของลูกค้า ซึ่งทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้

ช่องทางการติดต่อร้านค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลร้านค้าจัดเก็บ

ช่องทางการติดต่อบริษัท หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว / การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของท่านที่บริษัทเก็บไว้หรือต้องการให้ดำเนินการตามสิทธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเรา

บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1/5-6 ซอยนาคราช ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105525038390
โทร: 02-224-0111
Fax: 02-621-7766
Email: info@cit.co.th

บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้ารับมา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บริษัทจะขอแบ่งปัน (แชร์) ข้อมูลกับบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้กับท่าน โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูล และเมื่อบริษัทตอบรับคำสั่งซื้อของท่าน ข้อมูลอาจถูกส่งหรือใช้โดยบริษัทผู้ออกเครดิตหรือเดบิต เพื่อป้องกันการฉ้อโกง

ข้อมูลและช่องทางสำหรับติดต่อร้านค้า

บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1/5-6 ซอยนาคราช ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105525038390
โทร: 02-224-0111
Fax: 02-621-7766
Email: info@cit.co.th