SABOTEN (Japan) กรรไกรตัดเอนกประสงค์ รุ่น no.1217 (สีดำ)

฿ 265.00

SABOTEN (Japan) กรรไกรตัดเอนกประสงค์ รุ่น no.1217 (สีดำ)

ขนาดสินค้า L 185 x W 80 x H 10 mm

ส่วนคมของใบมีดยาว 60 mm

ปากกรรไกรอ้าได้สูงสุด 65 mm

มีสินค้า

เว็บไซต์ของเรามีการเก็บ cookies ซึ่งเก็บข้อมูลว่าคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไรและช่วยให้เราจดจำและแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เรา สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น