SABOTEN (Japan) กรรไกรตัดกิ่งไม้ ปากโค้ง รุ่น 1208 (สีม่วง)

฿ 245.00

SABOTEN (Japan) กรรไกรตัดกิ่งไม้ ปากโค้ง รุ่น 1208 (สีม่วง) เหมาะสำหรับการตัดกิ่งไม้ในแนวตรง

ขนาดสินค้า L 180 x W 50 x H 20 mm

ส่วนคมของใบมีดยาว 35 mm

ปากกรรไกรอ้าได้สูงสุด 25 mm

ตัดกิ่งสูงสุดได้ที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 mm (4 หุน)

มีสินค้า

เว็บไซต์ของเรามีการเก็บ cookies ซึ่งเก็บข้อมูลว่าคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไรและช่วยให้เราจดจำและแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เรา สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น