Digital Lock Alpha รุ่น WS200 ดิจิตอลดอร์ล็อคคุณภาพสูงมาตรฐานญี่ปุ่น เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเสริมความมั่นใจและความปลอดภัยในการให้บริการลูกค้า พร้อมคุณสมบัติในการกันน้ำ 100% สามารถใช้งานกับพื้นที่กลางแจ้งได้ ด้วยคุณสมบัติ

ความทนทาน แข็งแรง
  • ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานถึง 65 ประเภท เช่น การทดสอบคุณสมบัติกันน้ำ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ทดสอบการทํางานของไฟหน้าในรถยนต์
  • ผ่านการทดสอบรอบบิด เปิด-ปิดล็อค 200,000 รอบ
     
วัสดุ
  • ใช้วัสดุที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งมีความต้องการคุณภาพสูงสุดภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวด เช่น แผงควบคุมวงจร เป็นต้น
 
ระยะเวลาแบตเตอรี่
  • ถ่านอัลคาไลน์ AA 4 ก้อน ใช้งานได้ยาวนาน 2 ปี
 
ระบบล็อคอัตโนมัติ
  • ไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องลืมล็อคประตูอีกต่อไป ระบบล็อคจะทํางานอัตโนมัติ เมื่อปิดประตู แตกต่างจากล็อคระบบไฟฟ้า ด้วยการทํางานแบบกลศาสตร์ จึงมีความเสถียรสูง คลายกังวลเรื่องระบบไม่ทํางาน
 
ป้องกันการสะเดาะกุญแจ
  • กุญแจเป็นระบบ Dimple สามารถป้องกันการสะเดาะกุญแจ และการก็อปปี้ดอกกุญแจ
 
ราคา 18,000 บาท (ปกติ 22,000 บาท)